Συντακτική Επιτροπή

Ιδρυτής και Εκδότης του Περιοδικού:
- Κιουλάνης Σπύρος (PhD, Post-Doc, Μ.Β.Α, Med, M.Sc), Πρόεδρος του Συλλόγου eκπα@ιδευτικός κύκλος, Δ/ντής Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας.

Υπεύθυνη Επικοινωνίας, Επιμέλεια και Συντονισμός Εκδόσεων:
- Πασχαλίδου Αννούλα (PhD.St, M.Sc), Αντιπρόεδρος του Συλλόγου eκπα@ιδευτικός κύκλος, Προϊσταμένη Εκπαιδευτικών Θεμάτων Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας

Ειδικοί Σύμβουλοι Εκδόσεων:
- Παναγιωτίδου Αναστασία (PhD, Post-Doc.R, Med), Μέλος ΔΣ του Συλλόγου eκπα@ιδευτικός κύκλος, Σχολική Σύμβουλος
- Ζήση Αντιγόνη (M.Sc,), Μέλος του Συλλόγου eκπα@ιδευτικός κύκλος, Σχολική Σύμβουλος

Ηλεκτρονική Επιμέλεια Εκδόσεων και Ιστοσελίδας:
- Γεωργιάδου Αναστασία, (M.Sc), Εκπαιδευτικός ΠΕ19 (ΔΔΕ Δράμας), Μέλος του Συλλόγου eκπα@ιδευτικός κύκλος
- Σαλής Αναστάσιος, (M.Sc), Μέλος του Συλλόγου eκπα@ιδευτικός κύκλος
- Τσιμπερίδης Ιωάννης, (PhD) Εκπαιδευτικός ΠΕ19

Ηλεκτρονική Υποστήριξη:
- Δοφούδης Δημήτριος, (M.Sc), Προϊστάμενος Τμήματος Πληροφορικής Περιφερειακής Ενότητας Δράμας
- Ζωτίδου Μαρία, (M.Sc), Μέλος του Συλλόγου eκπα@ιδευτικός κύκλος, ΠΕ01 Πληροφορικής, Δημόσιος Υπάλληλος στη ΔΔΕ Δράμας
- Κιουλάνης Νικόλαος, (M.Sc.St), Μέλος του Συλλόγου eκπα@ιδευτικός κύκλος
Λογοθέτης Παντελής, Εκπαιδευτικός ΠΕ19, Μέλος του Συλλόγου eκπα@ιδευτικός κύκλος
Οβαλιάδης Κυριάκος, (PhD, M.Sc) Επιστημονικός Συνεργάτης, ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Σκαπέτης Γεώργιος, (M.Sc), Εκπαιδευτικός ΠΕ19
Τσελεπίδου Μαρία, (M.Sc) Διεθύντρια, Εκπαιδευτικός ΠΕ19

Φιλολογική Υποστήριξη:
Κόλτσης Σταύρος, (M.Sc), Εκπαιδευτικός ΠΕ02 
Μυρισίδου Αριάδνη, (ΠΕ6), Εκπαιδευτικός ΠΕ06, Μέλος του Συλλόγου eκπα@ιδευτικός κύκλος 
Πατρωνίδου Δήμητρα, (PhD, Med), Υπεύθυνη του Σ.Σ.Ν. Δράμας, Εκπαιδευτικός ΠΕ02
Πετρά Βασιλική, (M.Sc), Εκπαιδευτικός ΠΕ02
Τσάνη Παρασκευή, (M.Ed), Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Οργανωτική Υποστήριξη:
- Αθανασιάδου Ευανθία, (M.Sc),Εκπαιδευτικός ΠΕ11, Μέλος του Συλλόγου eκπα@ιδευτικός κύκλος 
Κόλτσης Χρήστος, (M.Sc), Διευθυντής, Εκπαιδευτικός ΠΕ11
Μπαντής Γεώργιος, Υπεύθυνος καινοτόμων δράσεων ΔΔΕ Δράμας, Μέλος του Συλλόγου eκπα@ιδευτικός κύκλος
- Τσιρογιάννης Ιωάννης,  Εκπαιδευτικός ΠΕ14.04, Μέλος του Συλλόγου eκπα@ιδευτικός κύκλος