Επικοινωνία
Αναζήτηση

Αρχικη

Επιτροπες

Αρχειο Τευχων

Υποβολη Αρθρων

Τελευταίο Τεύχος

Περίληψη

Το σύνδρομο της Επαγγελματικής Εξουθένωσης του εκπαιδευτικού αναφέρεται στη σωματική και ψυχική εξάντληση, στη μείωση της συμμετοχής και του ενδιαφέροντος για τους μαθητές και στη μειωμένη αυτοεικόνα, ως αποτέλεσμα ιδιαίτερου εργασιακού άγχους. Το προσωπικό ερευνητικό ενδιαφέρον για τα επίπεδα εξουθένωσης των Εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής σε συνδυασμό με τη δύσκολη υγειονομική, οικονομική και κοινωνική κρίση που διέρχεται η Ελλάδα, οδήγησε την ερευνήτρια στη παρούσα έρευνα. Δείγμα ήταν 51 εκπαιδευτικοί ΦΑ της Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Εύβοιας και αξιοποιήθηκε το πλέον αξιόπιστο ερωτηματολόγιο της Maslach (Maslach & Jackson, 1986), σε συνδυασμό με τα δημογραφικά τους χαρακτηριστικά, με τη διάθεσή τους αλλαγής επαγγέλματος, με την πιθανή κόπωση εξαιτίας της τηλεκπαίδευσης και με την υλοποίηση των στόχων του μαθήματος στις δύσκολες συνθήκες που έφερε η πανδημία. Ελέχθησαν οι τρεις διαστάσεις του συνδρόμου με τις αντίστοιχες υποκλίμακες και προέκυψε μέτρια Συναισθηματική Εξάντληση, μέτρια Αποπροσωποποίηση και υψηλή Προσωπική Επίτευξη για τους εκπαιδευτικούς του δείγματος. Βρέθηκε μεγάλη κόπωση εξαιτίας της τηλεκπαίδευσης και σημαντική αδυναμία επίτευξης των στόχων του μαθήματος, θέματα που συσχετίστηκαν με την αυξημένη Συναισθηματική Εξάντληση.

Πλήρες Κείμενο: pdfΗ επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών φυσικής αγωγής της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας 420 KB