Επικοινωνία
Αναζήτηση

Αρχικη

Επιτροπες

Αρχειο Τευχων

Υποβολη Αρθρων

Τελευταίο Τεύχος

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας εμπειρικής μελέτης ήταν να διερευνήσει τις απόψεις και τις στάσεις των διδασκόντων φιλολόγων της Γ Λυκείου του νομού Μαγνησίας για την αξία της κριτικής γλωσσικής επίγνωσης (ΚΓΕ), τόσο στη διδασκαλία της γλώσσας, όσο και στην ευρύτερη γνωστική συγκρότηση των μαθητών/τριών του Λυκείου. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού διενεργήθηκαν δεκαοκτώ ημιδομημένες, ποιοτικές συνεντεύξεις. Η επιλογή του δείγματος της έρευνας έγινε με τη μέθοδο της βολικής-σκόπιμης δειγματοληψίας, (Creswell, 2015). Ακολουθήθηκε δε η δειγματοληψία χιονοστιβάδα, για να προταθούν περισσότερα άτομα για συνεντεύξεις. Για την ερμηνεία των δεδομένων των συνεντεύξεων ακολουθήθηκε η θεματική ανάλυση περιεχομένου (Τσιώλης, 2017). Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν τη θετική στάση, όπως, επίσης, τις εμπεριστατωμένες και διεξοδικές απόψεις των διδασκόντων φιλολόγων σχετικά με τη διδακτική εφαρμογή της ΚΓΕ. Οι ενστάσεις των φιλολόγων ως προς την εφαρμογή της εστίασαν στον περιορισμό της αναλυτικής ικανότητας των μαθητών/τριών, στην ανάγκη για βαθύτερη και ουσιαστικότερη επιμόρφωση, καθώς και στον εξετασιοκεντρικό χαρακτήρα της Γ Λυκείου. Σχετικά με τη σύνδεση της ΚΓΕ με τη γνωστική συγκρότηση των εφήβων, τα αποτελέσματα υπογράμμισαν την αλληλεξάρτηση των παραπάνω εννοιών, αλλά κατέδειξαν την ανάγκη ενδελεχέστερης διερεύνησης της μεταξύ τους σχέσης.

Πλήρες Κείμενο: pdfΗ αξία της κριτικής γλωσσικής επίγνωσης στη διδασκαλία της μητρικής γλώσσας και στην ευρύτερη γνωστική συγκρότηση των μαθητών του Λυκείου: απόψεις και στάσεις των διδασκόντων στη Γ’ Λυκείου φιλολόγων 407 KB