Επικοινωνία
Αναζήτηση

Αρχικη

Επιτροπες

Αρχειο Τευχων

Υποβολη Αρθρων

Τελευταίο Τεύχος

Περίληψη

Η καθολική και αιφνιδιαστική εφαρμογή της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (ΕξΑΕ),λόγω της πανδημίας covid-19, επέβαλε ένα ιδιαίτερο και πιεστικό τρόπο λειτουργίας των σχολείων, αλλά και διεξαγωγής της διδασκαλίας των μαθημάτων με εκπαιδευτικούς και μαθητές χωρίς προηγούμενη εμπειρία να πασχίζουν να προσαρμοστούν και να ανταπεξέλθουν στα νέα δεδομένα. Με την παρούσα εργασία γίνεται μία απόπειρα να διερευνηθεί η στάση και η πρόθεση αποδοχής της ΕξΑΕ από τους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χρησιμοποιώντας το Μοντέλο Αποδοχής της Τεχνολογίας (Technology Acceptance Model) ΤΑΜ. Στη συγκεκριμένη ποσοτική έρευνα συμμετείχαν 210 εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Δυτικής Μακεδονίας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα επιβεβαιώνεται η προθυμία των εκπαιδευτικών να υιοθετήσουν την ΕξΑΕ, αλλά με τις απαντήσεις τους να εκφράζουν σε μεγάλο βαθμό ουδετερότητα ή μέτρια θετικότητα.

Πλήρες Κείμενο: pdfΗ στάση των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 400 KB