Τελευταίο Τεύχος

Περίληψη

Το παρόν άρθρο ασχολείται με τις κοινωνικές δεξιότητες των παιδιών με οπτική αναπηρία (ΟΑ) και τις σχέσεις τους με τους τυπικά αναπτυσσόμενους συνομηλίκους τους. Σκοπός του άρθρου είναι να συγκρίνει τις κοινωνικές δεξιότητες των παιδιών με ΟΑ με αυτές των συνομηλίκων τους, να διερευνήσει τις προκλήσεις που οι μαθητές με ΟΑ αντιμετωπίζουν και να προτείνει τρόπους και μεθόδους που ίσως μπορούν να τις βελτιώσουν ως ένα βαθμό. Για τη διερεύνηση του συγκεκριμένου θέματος, πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση σε επιστημονικές βάσεις δεδομένων και εντοπίστηκαν ενδιαφέρουσες έρευνες από έγκυρα επιστημονικά περιοδικά. Από την ανασκόπηση φάνηκε ότι οι μαθητές με ΟΑ έχουν φτωχότερες κοινωνικές δεξιότητες και αντιμετωπίζουν περισσότερες δυσκολίες στην επικοινωνία και στην κοινωνική συνδιαλλαγή. Επίσης, τονίζεται η σημασία της έγκαιρης παρέμβασης και η ανάγκη για την καλλιέργεια των κοινωνικών δεξιοτήτων στο συγκεκριμένο μαθητικό πληθυσμό με κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα και με συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων προσώπων.

Πλήρες Κείμενο: pdfΚοινωνικές δεξιότητες παιδιών με οπτική αναπηρία 387 KB