Τελευταίο Τεύχος

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία αναπτύσσεται λεπτομερώς μία πιλοτική μέθοδος ανάλυσης φάσματος φωτός με σκοπό τον υπολογισμό του χρόνου πυράκτωσης μίας ηλεκτρικά θερμαινόμενης αντίστασης, με τη βοήθεια βιντεοσκόπησης πειράματος. Ακολουθεί υπολογισμός εύρεσης του μήκους κύματος της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας και βασικών χαρακτηριστικών της αντίστασης. Σκοπός της εργασίας είναι η ένταξη παρόμοιωνκαινοτομιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης. Δίδεται επίσης η κατεύθυνση χρήσης της μεθοδολογίας αυτής στο μάθημα της φυσικής και συγκεκριμένα στις ενότητες οπτικής ή θερμότητας. Μπορεί να αξιοποιηθεί στη χημείαστην ανάλυση ατμών καθώς επίσης σε πληθώρα μαθημάτων της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης. Παρατίθεται video του πειράματος και προτείνεται η χρήση συγκεκριμένου ελεύθερου λογισμικού ανοικτού κώδικα, ως μέθοδος ανάπτυξης άλλων εφαρμογών. Είναι μία σύγχρονη πρόταση δημιουργίας σύγχρονων εκπαιδευτικών αντικείμενων για οποιαδήποτε βαθμίδα εκπαίδευσης εμπλουτίζοντας, με τον τρόπο αυτόν, την εκπαιδευτική διαδικασία και εισάγοντας σε αυτήν την μεθοδολογία STEM (Science Technology, Engineering, Mathematics). Το ελεύθερο λογισμικό ανοικτού κώδικα που επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθεί είναι το «Tracker Video Analysis and Modeling Tool». Έχει καταστεί γνωστό από την ανάλυση κίνησης μέσωvideo. Υπάρχει όμως μία άγνωστη πτυχή αυτού του λογισμικού που είναι η ανάλυση φάσματος και παρουσιάζεται λεπτομερώς σε αυτό το workshop. Δεν διατίθενται πληροφορίες στο διαδίκτυο για τη χρήση του, όσον αφορά αυτήν την δυνατότητα. Είναι η πρώτη διεθνής παρουσίασηανάλυσης φάσματος από video. Στόχος της εργασίας είναι η ενθάρρυνση των εκπαιδευτικών για χρήση των Τ.Π.Ε., με ευχάριστο τρόπο, προς όφελος της μάθησης.

Πλήρες Κείμενο: pdfΥπολογισμός των χαρακτηριστικών μεγεθών μίας πυρακτωμένης αντίστασης από την ανάλυση φάσματος φωτός, προς ένταξη στην εκπαιδευτική διαδικασία με μεθοδολογία STEM. 1,176 MB