Τελευταίο Τεύχος

Περίληψη

Η εργασία αυτή παρουσιάζει ένα μέρος μιας μεταδιδακτορικής έρευνας που διεξήχθη το φθινόπωρο του 2018 και αφορούσε την κοινωνικοποίηση των φοιτητών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εστιάστηκε στις απόψεις των φοιτητών για τον ιδανικό διδάσκοντα. Οι ιδιότητες που προτάχθηκαν ήταν η επιστημονική κατάρτιση, η διδακτική ικανότητα, η επιείκεια στη βαθμολόγηση, η δημοκρατική συμπεριφορά και ο ενδιαφέρον τρόπος διδασκαλίας. Κύρια ευρήματα της έρευνας είναι η έμφαση των φοιτητών στη διδακτική ικανότητα και στην επιστημονική κατάρτιση των διδασκόντων τους. Επιπλέον παρατηρήθηκαν ορισμένες επιμέρους σχέσεις ανάμεσα στο φύλο και την κατεύθυνση των σπουδών.

Πλήρες Κείμενο: pdfΟι απόψεις των φοιτητών για τους διδάσκοντές τους: εμπειρική έρευνα σε φοιτητές του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. 517 KB