Τελευταίο Τεύχος

Περίληψη

Ο σκοπός της μελέτης είναι να αποτυπώσει την παρουσία των γυναικών στην ηγεσία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα, μέσω πρόσφατων ερευνών και της ανίχνευσης εμποδίων ή των διαφόρων παραμέτρων που οδηγούν τις γυναίκες να υποστηρίξουν ή όχι μια επιτελική θέση στην ηγεσία της δημόσιας εκπαίδευσης. Η κεντρική ερευνητική υπόθεση εστιάζει στο γεγονός, ότι οι γυναίκες δεν αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για την προώθηση της καριέρας τους λόγω διαφόρων παραγόντων που σχετίζονται με το φύλο ή τις οικογενειακές τους υποχρεώσεις και αντιμετωπίζονται διαφορετικά από τους άνδρες συναδέλφους τους, όταν το αποφασίζουν. Η επισκόπηση της ελληνικής βιβλιογραφίας ανέδειξε τη χαμηλή συμμετοχή στη διεκδίκηση υψηλών διοικητικών θέσεων, το πλήθος στα χαμηλότερα επίπεδα εκπαίδευσης ή στα λεγόμενα γυναικεία επαγγέλματα. Έφερε επίσης, στην επιφάνεια τα εμπόδια που αντιμετώπισαν οι γυναίκες στο δρόμο τους προς την ηγεσία. Συνοπτικά, παρόλο που η ελληνική κοινωνία έχει εξελιχθεί και τουλάχιστον στον επαγγελματικό τομέα, κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια για την άρση των εμποδίων που βασίζονται στη διάκριση μεταξύ των φύλων, ωστόσο, η δάκριση εξακολουθεί να υπάρχει, ασυνείδητα και σαν αποτέλεσμα των κυρίαρχων .κοινωνικών αντιλήψεων.

Πλήρες Κείμενο: pdfΓυναίκες και Ηγεσία: Η αντιπροσώπευσή τους στην ελληνική εκπαίδευση 464 KB