Τόμος 8 | Τεύχος 2 | 2020

Περίληψη

Στο πλαίσιο της ειδικής αγωγής είναι σύνηθες τα παιδιά με βαριές αναπηρίες να έχουν μικρή έως μηδαμινή πρόσβαση σε απολύτως αναγκαίες εμπειρίες για παιγνιώδεις αλληλεπιδράσεις με ομηλίκους ή/και ενήλικες. Ο μουσικός αυτοσχεδιασμός αποτελεί εξαιρετική ευκαιρία για την ανάδυση μία παιγνιώδους δραστηριότητας κατά την οποία το παιδί, ανεξάρτητα από τη βαρύτητα της αναπηρίας του, εμπλέκεται σε μία δημιουργική διεργασία και βιώνει την εμπειρία της επιλογής, της πρωτοβουλίας και του ελέγχου της αλληλεπίδρασης. Στο κείμενο αυτό παρουσιάζεται η εμπειρία της γράφουσας σε ειδικό σχολείο για μαθητές με εγκεφαλική παράλυση και πολλαπλές αναπηρίες. Παρόλο που το αντικείμενο εργασίας της γράφουσας ήταν η μουσική εκπαίδευση, η εξειδίκευσή της στη μουσικοθεραπεία εμπλούτισε τον τρόπο προσέγγισής της με μαθητές που αντιμετωπίζουν σοβαρούς περιορισμούς σε πολλούς τομείς της ανάπτυξης.

Πλήρες Κείμενο: pdf«Παίζοντας» με τη μουσική στο ειδικό σχολείο. Μία μουσικοθεραπευτική προσέγγιση της παιγνιώδους διάστασης του αυτοσχεδιασμού 420 KB