Τόμος 5 | Τεύχος 3 | 2017

Περίληψη

 

Η παρακάτω εργασία πραγματεύεται τα ευρήματα της Ευρωπαϊκής Έρευνας για τις Γλωσσικές Δεξιότητες (European Survey on Language Competences – ESLC) η οποία δημοσιεύθηκε το 2011 και αφορά τη διερεύνηση σημαντικών δεικτών της διδασκαλίας της ξένης γλώσσας σε 16 ευρωπαϊκά συστήματα – μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα – στην τελευταία χρονιά της κατώτερης μέσης εκπαίδευσης (ISCED2) και την πρώτη χρονιά της ανώτερης μέσης εκπαίδευσης (ISCED3).Παράλληλα παρουσιάζονται σημαντικά στοιχεία που προκύπτουν από την κοινή έκδοση του δικτύου Ευρυδίκη και της Eurostat σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Αριθμοί Κλειδιά για τη Διδασκαλία των Γλωσσών στην Ευρώπη (Key Data on Teaching Languages at School in Europe)του 2012, όπου δίνεται η αναλυτικότερη εικόνα της διδασκαλίας της ξένης γλώσσας σε 32 ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα. Τα συνολικά στοιχεία που παρατίθενται αφορούν τις πολιτικές των Ευρωπαϊκών χωρών σχετικά με τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών, το βαθμό υποστήριξης που παρέχουν για την εκμάθησή τους μέσα από τα προγράμματα σπουδών και τις διδακτικές πρακτικές, και τη γλωσσική επάρκεια των μαθητών στις ξένες γλώσσες που διδάσκονται στο σχολείο, και με αυτήν την έννοια η συγκριτική τους παράθεση αποτελεί δείκτη της αποτελεσματικότητας της Ελληνικής εκπαιδευτικής πολιτικής στον τομέα αυτό.

 

Πλήρες Κείμενο: pdfΗ διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας μέσα από τη διεθνή έρευνα-European Survey on LanguageCompetences (ESLC)1,69 MB