Τόμος 5 | Τεύχος 3 | 2017

Περίληψη

 

Η παρούσα εργασία ασχολείται με την ψηφιακή αφήγηση και την εκπαιδευτική αξιοποίηση της στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αρχικά παραθέτονται οι ορισμοί και οι προϋποθέσεις για την επιτυχημένη χρήση της. Στη συνέχεια προτείνονται δοκιμασμένες τεχνικές και πρακτικές για την αξιοποίηση της από το Νηπιαγωγείο μέχρι και το Γυμνάσιο. Αφού μελετήθηκε η τρέχουσα βιβλιογραφία δημιουργήθηκαν και δοκιμάστηκαν εκπαιδευτικά σενάρια, προτείνονται ενδεικτικά λογισμικά που μπορεί να αξιοποιηθούν, αλλά η έμφαση δίνεται στο εκπαιδευτικό σκέλος. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται σε αυτή την εργασία.

 

Πλήρες Κείμενο: pdfΨηφιακή αφήγηση: Ανασκόπηση και προτάσεις για την αξιοποίηση της στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση515 KB