Τόμος 5 | Τεύχος 3 | 2017

Περίληψη

 

Το παρόν άρθρο περιγράφει μία μελέτη περίπτωσης ανάπτυξης της συναισθηματικής νοημοσύνης των μαθητών μέσα από την παραγωγή πολυτροπικών κειμένων για το θέμα της προσφυγιάς ως προς τη μία διδακτική παρέμβαση και τα αποτελέσματα της, η οποία σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής του εκπαιδευτικού προγράμματος «Στα ίχνη της Γραφής» στο 3ο Γυμνάσιο Ναυπάκτου κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2015-2016. Οι μαθητές των τεσσάρων τμημάτων της τρίτης τάξης της σχολικής μονάδας επιδόθηκαν στη συνεργατική παραγωγή πολυτροπικών κειμένων με θέμα την προσφυγιά. Συγκεκριμένα, στη σύνθεση πρωτότυπου ποιητικού λόγου υπαγόμενου στο είδος των ακροστιχίδων, οι οποίες προέκυψαν μέσα από ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες. Μέσω της ποίησης και της στοχευμένης επιλογής συνοδευτικού εποπτικού υλικού από το Διαδίκτυο επιδιώχθηκε η ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης όλων των εμπλεκομένων. Αφενός, η ευαισθητοποίηση των μαθητών ως πομπών όσον αφορά το συγχρονικά διογκωμένο φαινόμενο της προσφυγιάς. Αφετέρου, η κινητοποίηση της ευρύτερης κοινότητας, εκπαιδευτικής και τοπικής, ως αποδεκτών του μαθητικού προβληματισμού μέσω της διάχυσης του πονήματος στον παγκόσμιο ιστό. Οι ακροστιχίδες των μαθητών είναι αναρτημένες στον ψηφιακό πίνακα ανακοινώσεων padlet στο σύνδεσμο http://padlet.com/symplait/i6x6mcv5ctpv.

 

Πλήρες Κείμενο: pdfΑκροστιχίδες στα ίχνη της γραφής650 KB