Τόμος 5 | Τεύχος 3 | 2017

Περίληψη

 

Στην εργασία αυτή επιχειρούμε να προσδιορίσουμε το έργο του διευθυντή ενός φορέα εκπαίδευσης ενηλίκων, των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ), κατά τη φάση επέκτασης του θεσμού στην Ελλάδα. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με εστιασμένες συνεντεύξεις σε επιλεγμένο δείγμα 31 διευθυντών/-τριών και για την ερμηνεία τους αξιοποιήθηκε η θεωρία της δομοποίησης του Giddens. Από τα συμπεράσματα της έρευνας αναδεικνύεται η κομβικής σημασίας, τόσο για την επιτυχία του προγράμματος «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας», όσο και για τη διαμόρφωση του στίγματος και της ταυτότητας της σχολικής μονάδας, συμβολή του διευθυντή-ηγέτη

 

Πλήρες Κείμενο: pdfΟ διευθυντής-ηγέτης των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας648 KB