Τόμος 5 | Τεύχος 3 | 2017

Περίληψη

 

Η εργασία διερευνά τις απόψεις εκπαιδευτών ενηλίκων σε σχέση με την αξιοποίηση έργων τέχνης στο πλαίσιο άσκησης του διδακτικού τους έργου. Η έρευνα έγινε με χρήση ερωτηματολογίου, σε 60 εκπαιδευτές ενηλίκων στην περιοχή της Ηλείας και της Αχαΐας. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτές ενηλίκων έχουν αξιοποιήσει τη λογοτεχνία, τη ζωγραφική και τον κινηματογράφο στο πλαίσιο άσκησης του διδακτικού τους έργου. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα διατυπώνουν την άποψη πως η τέχνη θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα ερεθίσματα για την ανάπτυξη του κριτικού στοχασμού, της δημιουργικής σκέψης και της μετασχηματίζουσας μάθησης.

 

Πλήρες Κείμενο: pdfΑπόψεις εκπαιδευτών ενηλίκων ΚΕΚ και ΣΔΕ των Νομών Ηλείας και Αχαΐας ως προς την αποτελεσματική αξιοποίηση της τέχνης στο διδακτικό τους έργο545 KB