Contact
Search

Αρχικη

Επιτροπες

Αρχειο Τευχων

Υποβολη Αρθρων

Τόμος 10 | Τεύχος 2 | 2022

Περίληψη

Η παρούσα έρευνα στοχεύει στη διερεύνηση των απόψεων και στάσεων των φιλολόγων του νομού Αχαΐας για τη διδασκαλία του προφορικού λόγου στο Γυμνάσιο. Ακολουθήθηκε το πο-σοτικό ερευνητικό παράδειγμα και τα δεδομένα συγκεντρώθηκαν μέσω ερωτηματολογίου που συμπληρώθηκε από 101 καθηγητές. Διερευνήθηκε η σημασία που αποδίδουν οι εκπαι-δευτικοί στη διδασκαλία των δεξιοτήτων του προφορικού λόγου, στην επάρκεια των ασκήσε-ων που περιέχονται στα γλωσσικά εγχειρίδια και στις πρακτικές διδασκαλίας του προφορικού λόγου που οι ίδιοι προτιμούν. Τα ερευνητικά δεδομένα καταδεικνύουν τη συμφωνία των ερω-τηθέντων με την ανάγκη ισότιμης αντιμετώπισης προφορικού-γραπτού λόγου κατά τη διδα-σκαλία και τη μερική ικανοποίησή τους από τις ασκήσεις προφορικού λόγου των εγχειριδίων. Ως προς τη διδασκαλία του προφορικού λόγου, δε συνηθίζουν να χρησιμοποιούν τεχνολογικά μέσα αλλά αξιοποιούν σύγχρονες διδακτικές πρακτικές. Κατά τη διδασκαλία δίνουν ιδιαίτερη σημασία στο λεξιλόγιο, στο ύφος του παραγόμενου λόγου και στη σχέση του με την επικοι-νωνιακή περίσταση. Ζητούν, επίσης, περισσότερη καθοδήγηση από τα αναλυτικά προγράμμα-τα. Τα αποτελέσματα της έρευνας πιστεύουμε πως θα φανούν ιδιαίτερα χρήσιμα, αφού οι δε-ξιότητες του προφορικού λόγου είναι ένα πεδίο με περιθώρια διερεύνησης, καθώς το πλήθος ανάλογων ερευνών είναι περιορισμένο.

Πλήρες Κείμενο: pdfΔιερεύνηση στάσεων και απόψεων φιλολόγων για τη διδασκαλία του προφορικού λόγου στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 573 KB