Contact
Search

Αρχικη

Επιτροπες

Αρχειο Τευχων

Υποβολη Αρθρων

Τόμος 10 | Τεύχος 2 | 2022

Περίληψη

Στόχος της παρούσας έρευνας είναι να διερευνηθούν και να αποτυπωθούν οι απόψεις στελε-χών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και του Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευ-τικού Συντονισμού Στερεάς Ελλάδας αναφορικά με αδυναμίες που έχουν διαπιστώσει στην παρεχόμενη επιμόρφωση στους δασκάλους/ες. Το δείγμα της έρευνας συναποτέλεσαν η Πε-ριφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, ο Οργανωτικός Συντονιστής του ΠΕ.Κ.Ε.Σ Στερεάς Ελλάδας και οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ70 (Δασκάλων). Πρόκειται για μια ποιοτική προσέγγιση στην οποία για τη συλλογή των δεδομένων αξιοποιή-θηκε η ημιδομημένη συνέντευξη με ερωτήσεις ανοιχτού τύπου και για την επεξεργασία τους η ανάλυση περιεχομένου. Τα ευρήματα της έρευνας επέδειξαν ότι τα στελέχη βίωσαν πληθώρα δυσκολιών από την απουσία κεντρικά οργανωμένου επιμορφωτικού μηχανισμού, και από την έλλειψη ετοιμότητας και διορατικότητάς του.

Πλήρες Κείμενο: pdfΑπόψεις στελεχών της εκπαίδευσης για παρεχόμενη επιμόρφωση των δασκάλων. Μελέτη περίπτωσης 457 KB