Επικοινωνία
Αναζήτηση

Αρχικη

Επιτροπες

Αρχειο Τευχων

Υποβολη Αρθρων

Αρχικη

Περίληψη

Η παρούσα έρευνα, εξετάζει τις επιπτώσεις των παραμέτρων του εργασιακού άγχους και εργασιακής ικανοποίησης των εργαζομένων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση του Ν. Λαρίσης. Για να μετρήσουμε την εργασιακή ικανοποίηση και εργασιακό άγχος, αξιοποιήθηκαν τα ερωτηματολόγια μέτρησης του εργασιακού άγχους (ΕRI) αλλά και της εργασιακής ικανοποίησης (ESI), προσαρμοσμένα στους εργαζομένους της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Παρά τις δυσκολίες που προέκυψαν στην πορεία, ένας πολύ ικανοποιητικός αριθμός (378), εκπαιδευτικών συμμετείχαν στην έρευνα. Με τη χρήση του λογισμικού SPSS, απαντήθηκαν μια σειρά ερευνητικών υποθέσεων, αξιοποιώντας περιγραφικές και επαγωγικές αναλύσεις.
Ειδικότερα από αποτέλεσμα της έρευνας μας, συμπεραίνουμε πως υπάρχει μέτρια αρνητική συσχέτιση μεταξύ του εργασιακού άγχους και της εργασιακής ικανοποίησης, συμπεραίνοντας ότι όταν οι εκπαιδευτικοί είναι ευχαριστημένοι από την εργασίας τους, τότε μειώνονται τα επίπεδα άγχους που παρουσιάζουν. Από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών διαφαίνεται ότι όταν οι συνθήκες εργασίας δεν είναι ικανοποιητικές, τότε επιτείνεται και το εργασιακό άγχος. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν επίσης ότι οι εκπαιδευτικοί με περισσότερα χρόνια υπηρεσίας παρουσιάζονται περισσότερο ευχαριστημένοι από το επάγγελμα τους και κατά συνέπεια λιγότερο αγχωμένοι, πιθανόν λόγω της μονιμότητας, των λιγότερων ωρών εργασίας και των ψηλότερων απολαβών.

Πλήρες Κείμενο: pdfΕργασιακό Άγχος και Επαγγελματική Ικανοποίηση των Εκπαιδευτικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση του Ν. Λαρίσης 720 KB