Επικοινωνία
Αναζήτηση

Αρχικη

Επιτροπες

Αρχειο Τευχων

Υποβολη Αρθρων

Αρχικη

Περίληψη

Η παρούσα μελέτη εξετάζει τα χαρακτηριστικά του αποτελεσματικού σχολικού ηγέτη στο σύγχρονο σχολείο. Ο ρόλος του διευθυντή της σχολικής μονάδας είναι πολλαπλός, πολυεπίπεδος και δύσκολος. Ο τρόπος που διοικεί – οργανώνει το σχολείο και χειρίζεται τις διάφορες αρμοδιότητες συμβάλλουν στη διαμόρφωση της εικόνας του σχολείου. Τα καθήκοντά του είναι πολλά και αφορούν τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές, τους γονείς και όλους τους εμπλεκόμενους της ευρύτερης κοινότητας. Στο πρώτο μέρος της μελέτης παρουσιάζονται τα καθήκοντά του και οι ρόλοι που αναλαμβάνει καθημερινά, ύστερα τα στυλ ηγεσίας που υπάρχουν και τέλος αναφέρονται τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ώστε είναι αποτελεσματικός.

 Πλήρες Κείμενο: pdfΜορφές ηγεσίας και χαρακτηριστικά ενός αποτελεσματικού σχολικού ηγέτη 346 KB