Επικοινωνία
Αναζήτηση

Αρχικη

Επιτροπες

Αρχειο Τευχων

Υποβολη Αρθρων

Αρχικη

Περίληψη

Η παρούσα έρευνα εντάσσεται στον χώρο της Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών και έχει ως σκοπό της να διερευνήσει στις αφηγήσεις της μαθητικής πορείας δύο φοιτητριών και ενός φοιτητή που συμμετείχαν στην 3η σπείρα της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τα κομβικά σημεία της που τις και τον οδήγησαν στη συγκεκριμένη επαγγελματική επιλογή και στην κατασκευή των ταυτοτήτων τους. Αντλώντας από τον κοινωνικό κονστρουξιονισμό ερεύνησα τον τρόπο με τον οποίο οι φοιτήτριες και ο φοιτητής αναδομούν την πορεία τους, τα σημεία που αναδεικνύουν ως κομβικά για την επιλογή του συγκεκριμένου επαγγέλματος και το είδος των ταυτοτήτων που κατασκευάζουν ως εν δυνάμει εκπαιδευτικοί. Πρόκειται για μία μελέτη τριών περιπτώσεων που εντάσσεται στο πλαίσιο της μεταδιδακτορικής μου έρευνας που συνιστά μία εθνογραφική μελέτη περίπτωσης της 3ης σπείρας της Πρακτικής Άσκησης. Το υλικό συνέλεξα με την αξιοποίηση ποιοτικών τεχνικών συλλογής υλικού και το ανέλυσα με το Μοντέλο Ανάλυσης Εκπαιδευτικού Λόγου. Η έρευνα ανέδειξε τις αφηγήσεις της πορείας των υποψήφιων εκπαιδευτικών προς την επιλογή του συγκεκριμένου επαγγέλματος ως έντονα διακειμενικές και διαλογικές αντικατοπτρίζοντας το ευρύτερο κοινωνικό, πολιτισμικό και σχολικό συγκείμενο. Οι φοιτήτριες και ο φοιτητής της έρευνας αντιστάθηκαν σε κυρίαρχους Λόγους και χάραξαν την πορεία τους με γνώμονα την αντίσταση αυτή. Οι ταυτότητες εκπαιδευτικού που επιθυμούν να κατασκευάσουν είναι αυτές της/του συντρόφου, της υποστηρίκτριας και του υποστηρικτή που θέτει το παιδί στο κέντρο της διδακτικής διαδικασίας.

 Πλήρες Κείμενο: pdfΓιατί θέλω να γίνω εκπαιδευτικός… 353 KB