Επικοινωνία
Αναζήτηση

Αρχικη

Επιτροπες

Αρχειο Τευχων

Υποβολη Αρθρων

Αρχικη

Περίληψη

Οι εκπαιδευτικοί με αυθεντικούς τρόπους μπορούν να εμπλέξουν τους μαθητευόμενους στην ξένη γλώσσα ώστε με δημιουργική και πρωτότυπη διάθεση να προχωρήσουν σε νέες επιλογές. Προσφέροντας αποτελεσματικό εκπαιδευτικό πλαίσιο και ευέλικτους τρόπους πρόσβασης και ενασχόλησης με υλικό παρακινούνται για μια κριτική προσέγγιση της ξένης γλώσσας (Hall, Meyer & Rose, 2012). Τα podcasts μπορούν να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό, να βελτιώσουν τις επικοινωνιακές δεξιότητες και την προφορά και να παρουσιάσουν στοιχεία της κουλτούρας της ξένης γλώσσας (Tyrou, 2023). Η παρούσα εργασία παρουσιάζει ιδέες και θεωρητικές προσεγγίσεις για την αποτελεσματική διδασκαλία της ξένης γλώσσας και την δημιουργική εκπαίδευση ενηλίκων και προτείνει τρόπους χρήσης των ηχητικών podcasts στην ξενόγλωσση τάξη για τη βελτίωση ποικίλων δεξιοτήτων, την αύξηση των κινήτρων για άμεση μάθηση και την παραγωγή νοήματος σε πραγματικές συνθήκες επικοινωνίας.

 Πλήρες Κείμενο: pdfΔιδάσκοντας μια ξένη γλώσσα με τη χρήση podcasts. Δημιουργικές χρήσεις και προτάσεις 470 KB