Επικοινωνία
Αναζήτηση

Αρχικη

Επιτροπες

Αρχειο Τευχων

Υποβολη Αρθρων

Αρχικη

Περίληψη

Το άρθρο αφορά μια εκπαιδευτική προσπάθεια ενίσχυσης της συναισθηματικής νοημοσύνης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η κοινωνική συναισθηματική μάθηση, ενώ αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του αναλυτικού προγράμματος, εμφανίζεται περισσότερο αναγκαία σε περιόδους κρίσεων για να υποστηριχτεί η συναισθηματική ισορροπία των εφήβων και η δημιουργία ισχυρών κοινωνικών δεσμών. Έτσι δημιουργήθηκε, μεταξύ Ελλάδας, Ισπανίας, Ιταλίας, Πολωνίας, το eΤwinning πρόγραμμα “Minds & hearts”, που σχεδιάστηκε με μια σειρά στοχαστικών δραστηριοτήτων με σκοπό να αυξήσουν οι μαθητές το EQ τους και να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά δυσχερείς καταστάσεις. Στη διάρκειά του άκουσαν συμβουλές ειδικών (ομιλίες TED/ρωτήστε έναν ψυχολόγο), έμαθαν πώς τα συναισθήματα επηρεάζουν τον τρόπο που αντιδρούμε στους άλλους και διαμορφώνουν το πως μας βλέπουν εκείνοι και ανακάλυψαν τη σημασία της ύπαρξης ποιοτικών κοινωνικών σχέσεων για μια ικανοποιητική ζωή. Βελτίωσαν με αλληλεπίδραση τις επικοινωνιακές και κοινωνικές δεξιότητες, συνεργάστηκαν σε διεθνείς ομάδες ερευνώντας προβλήματα της πραγματικής ζωής, έλαβαν αποφάσεις υπεύθυνα, δίδαξαν ψηφιακά τα αποτελέσματα της έρευνας στις υπόλοιπες ομάδες αξιοποιώντας τη μέθοδο Jigsaw.

 Πλήρες Κείμενο: pdfΣυναισθηματική νοημοσύνη: απόπειρα ενδυνάμωσης μέσω μιας eTwinning διάδρασης στο Λύκειο 708 KB