Επικοινωνία
Αναζήτηση

Αρχικη

Επιτροπες

Αρχειο Τευχων

Υποβολη Αρθρων

Αρχικη

Περίληψη

Η 6-λεπτη δοκιμασία βάδισης (6ΛΔΒ) είναι ένα υπομέγιστο αερόβιο τεστ πεδίου που αξιολογεί την απόσταση που μπορεί να διανύσει ο ασθενής σε 6 λεπτά, επί οριζόντιας-επίπεδης-σκληρής επιφάνειας, με το δικό του ρυθμό και με αυτοεπιλεγόμενη ταχύτητα βάδισης. Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρέχει δεδομένα και τιμές αναφοράς της διανυθείσας απόστασης της 6ΛΔΒ για νοσηλευόμενους εφήβους μαθητές με ψυχωτικές διαταραχές.
Η έρευνα αφορούσε νοσηλευόμενους μαθητές με ψυχωτικές διαταραχές του Ειδικού Γυμνασίου με Ειδικές Λυκειακές Τάξεις της Ψυχιατρικής Κλινικής Παιδιών-Εφήβων του Γ.Ν. «Γ. Παπανικολάου» που είχαν νοσηλευτεί κατά τα τελευταία τρία σχολικά έτη (2018-2021). Από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι ο μέσος όρος ηλικίας των εφήβων ήταν 16.38±1.19 έτη. Η 6ΛΔΒ πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής, ως αναπόσπαστο μέρος της συνολικής κινητικής και λειτουργικής αξιολόγησης των μαθητών με ψυχικές διαταραχές. Ο μέσος όρος της απόστασης που διανύθηκε μέσα στα έξι λεπτά της δοκιμασίας ήταν 591.48±64.01 μέτρα.
Αν και τα ευρήματα της έρευνάς μας αποτελούν τα πρώτα δημοσιευμένα δεδομένα εφαρμογής της 6ΛΔΒ σε αμιγώς εφηβικό πληθυσμό και με διάγνωση μόνο ψυχωτικών διαταραχών, χρειάζεται περαιτέρω έρευνα για την επιβεβαίωση και την γενίκευσή τους.

 Πλήρες Κείμενο: pdfΕξάλεπτη Δοκιμασία Βάδισης σε Νοσηλευόμενους Μαθητές με Ψυχωτικές Διαταραχές: Μια Πιλοτική Μελέτη 461 KB