Επικοινωνία
Αναζήτηση

Αρχικη

Επιτροπες

Αρχειο Τευχων

Υποβολη Αρθρων

Αρχικη

Περίληψη

Στην παρούσα έρευνα επιχειρήθηκε η διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών σε ζητήματα που σχετίζονται με την υποστήριξη της ένταξης και της εκπαίδευσης των Ρομά. Παράλληλα, διερευνήθηκαν ο βαθμός της διαπολιτισμικής τους επάρκειας και ετοιμότητας καθώς και οι απόψεις τους σχετικά με τη θεματολογία και τα επιθυμητά χαρακτηριστικά των επιμορφωτικών προγραμμάτων για την εκπαίδευση των Ρομά. Για τη διερεύνηση των παραπάνω υιοθετήθηκε η ποιοτική μεθοδολογία έρευνας και τα δεδομένα συλλέχθηκαν μέσω ημιδομημένων συνεντεύξεων σε δέκα εκπαιδευτικούς.
Από τα ευρήματα της έρευνας διαπιστώθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί δεν είναι επαρκώς καταρτισμένοι σε ζητήματα γύρω από τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και παρουσιάζουν αυξημένες ανάγκες σε ζητήματα που συνδέονται με την καθημερινή ζωή στο σχολείο και τη διδακτική πράξη. Συγχρόνως, αντιμετωπίζουν ποικίλες δυσκολίες στην άσκηση του εκπαιδευτικού τους έργου, με κυριότερες την αδυναμία εύρεσης κατάλληλου διδακτικού υλικού και εφαρμογής πρακτικών για τη διαχείριση της πολιτισμικής ετερότητας καθώς και για τη διαχείριση των συγκρούσεων.

Πλήρες Κείμενο: pdfΔιερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την ένταξη των μαθητών Ρομά στο σχολείο 432 KB