Επικοινωνία
Αναζήτηση

Αρχικη

Επιτροπες

Αρχειο Τευχων

Υποβολη Αρθρων

Αρχικη

Περίληψη

Σκοπός του συγκεκριμένου άρθρου είναι η συγκριτική μελέτη δύο προγραμμάτων σπουδών (ΠΣ), του τρέχοντος και του νέο, για το μάθημα ΤΠΕ και στην Πληροφορική στο Δημοτικό Σχολείο στη βάση τεσσάρων βασικών αξόνων: (α) τη φυσιογνωμία του μαθήματος, (β) το πλαίσιο ένταξης στην εκπαίδευση, (γ) τα θεματικά πεδία, και (δ) την αξιολόγηση των μαθητών/τριών. Η μελέτη ανέδειξε σημαντικά συμπεράσματα. Σχετικά με τη φυσιογνωμία του μαθήματος, τα ΠΣ προσεγγίζουν τις ΤΠΕ και την Πληροφορική ως αντικείμενο σημαντικών γραμματισμών που στοχεύουν στην ανάπτυξη της ικανότητας της υπολογιστικής σκέψης, ενώ όσον αφορά το πλαίσιο ένταξης του μαθήματος στο Δημοτικό Σχολείο υπάρχει μια συμφωνία των δύο ΠΣ, αντιμετωπίζοντας τις ΤΠΕ ως τεχνολογικά εργαλεία με γνωστικό δυναμικό σε ένα ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο, με το νέο ΠΣ να εξειδικεύει περισσότερο το γενικότερο πλαίσιο και αρχές του ισχύοντος ΠΣ, προσαρμοσμένο περισσότερο στις ανάγκες της σημερινής εποχής. Σχετικά με τα θεματικά πεδία του μαθήματος, το νέο ΠΣ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον πληροφορικό γραμματισμό τοποθετώντας τον χρονικά στην αρχή των μαθημάτων, ενώ το ισχύον ΠΣ ξεκινά με έννοιες σχετικές με τον ψηφιακό γραμματισμό. Τέλος, όσον αφορά την αξιολόγηση των μαθητών/τριών, φαίνεται και πως στα δύο ΠΣ υπάρχει μια συμφωνία για περιγραφική, διαμορφωτική κυρίως αξιολόγηση μέσα από τα ψηφιακά έργα των μαθητών/τριών με στόχο την ανατροφοδότηση και τη βελτίωση των έργων τους.

Πλήρες Κείμενο: pdfΟι ΤΠΕ και η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Συγκριτική μελέτη προγραμμάτων σπουδών 307 KB