Επικοινωνία
Αναζήτηση

Αρχικη

Επιτροπες

Αρχειο Τευχων

Υποβολη Αρθρων

Αρχικη

Περίληψη

Το σχέδιο ESTET, «Ενσωμάτωση δεξιοτήτων αειφόρου ανάπτυξης στην εκπαίδευση και κατάρτιση στον τομέα του τουρισμού» αποτελεί ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ και προσφέρει στους εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης μεθοδολογίες, πόρους και εργαλεία για τη διδασκαλία δεξιοτήτων που σχετίζονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη σε εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα, με απώτερο στόχο την ευθυγράμμιση των προγραμμάτων σπουδών με την παγκόσμια τάση της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης. Το σχέδιο περιλαμβάνει ως εταίρο από την Ελλάδα, την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης και του τουρισμού από την Ευρώπη. Τα εκπαιδευτικά πακέτα που δημιουργήθηκαν είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του προγράμματος www.estet-project.com ελεύθερα για το ευρύ κοινό.
Το πρόγραμμα ESTET μπορεί να υλοποιηθεί σε ιδρύματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για τη συνεχή ανάπτυξη των εκπαιδευόμενων ή μπορεί να ενσωματωθεί ως μέρος της ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης για εκπαιδευτικούς στον τομέα του τουρισμού που πραγματοποιείται από παρόχους ΕΕΚ. Εκτός από το ότι συμπεριλαμβάνονται οι πράσινες δεξιότητες και έννοιες στο εκπαιδευτικό υλικό, καθώς και τα μέσα ενσωμάτωσης, το σχέδιο ESTET μπορεί να παρέχει στους εκπαιδευτικούς μελετημένες και σχετικές προκλήσεις, ευκαιρίες συνεργασίας και ιδέες που μπορεί να αντιμετωπίσουν ή να χρησιμοποιήσουν.

 Πλήρες Κείμενο: pdfΕυρωπαϊκό Σχέδιο Erasmus+ ESTET Ενσωμάτωση δεξιοτήτων αειφόρου ανάπτυξης στην εκπαίδευση και κατάρτιση στον τομέα του τουρισμού 363 KB