Επικοινωνία
Αναζήτηση

Αρχικη

Επιτροπες

Αρχειο Τευχων

Υποβολη Αρθρων

Αρχικη

Περίληψη

Σήμερα η συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωση θεωρείται μια σημαντική «επένδυση» της πολιτείας προς τους εκπαιδευτικούς. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς που κατά την είσοδο τους στον επαγγελματικό στίβο, έρχονται αντιμέτωποι με πολλές προκλήσεις. Στόχος της εργασίας αυτής είναι να μελετήσει την βιβλιογραφία, ελληνική και διεθνή, και να αναδείξει τόσο τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο νέος εκπαιδευτικός, όσο και τον τρόπο που αυτά αντιμετωπίζονται από τον ίδιο, την πολιτεία αλλά και από το στενότερο σχολικό περιβάλλον (συνάδελφοι, διευθυντής, σχολικός σύμβουλος). Οι έρευνες και οι προσωπικές εμπειρίες των γραφόντων ως εκπαιδευτικοί, δείχνουν πως δεν αρκεί η διδακτική θεωρία, αλλά και ότι η έμπρακτη εφαρμογή ενέχει πολλές δυσκολίες και ιδιαιτερότητες αφού κάθε τάξη είναι τόσο ξεχωριστή, όσο ξεχωριστοί είναι και οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί που την απαρτίζουν. Ο τρόπος υποστήριξης του νέου εκπαιδευτικού οφείλει να είναι εξατομικευμένος και εναρμονισμένος με τις ανάγκες του, να "ακουμπά" στα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά του, ώστε και οι προτεινόμενες δράσεις να τον ενισχύουν πριν και μετά την ανάληψη των καθηκόντων του ως νέος εκπαιδευτικός, κάνοντας χρήση mentoring και coaching από έμπειρους εκπαιδευτικούς αλλά και παράλληλη στήριξη από την Διεύθυνση του Σχολείου.

Πλήρες Κείμενο: pdfΕπιμορφωτικές ανάγκες και επαγγελματική ανάπτυξη των νεοδιόριστων στην υποχρεωτική εκπαίδευση 387 KB