Επικοινωνία
Αναζήτηση

Αρχικη

Επιτροπες

Αρχειο Τευχων

Υποβολη Αρθρων

Αρχικη

Περίληψη

H παρούσα μελέτη ξεκινά από μια προσπάθεια προσδιορισμού των χαρακτηριστικών της ψηφιακής γενιάς και συνεχίζει με την πρωτοποριακή διάκριση του Prensky σε ψηφιακούς αυτόχθονες και ψηφιακούς μετανάστες. Κατόπιν, η μελέτη επικεντρώνεται στη σχέση της ψηφιακής γενιάς με το πανεπιστήμιο και το βαθμό στον οποίο η τεχνολογία επιδρά στις επιδόσεις της. Ακολουθεί η παρουσίαση ερευνητικών μελετών που υποδεικνύουν την ύπαρξη μελών της συγκεκριμένης γενιάς λιγότερο ανοιχτών στη χρήση της τεχνολογίας. Περαιτέρω, προβάλλονται ερευνητικά δεδομένα για την αρνητική συσχέτιση μεταξύ της χρήσης μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των ακαδημαϊκών επιδόσεων, καθώς και για το ότι οι περισσότεροι νέοι σήμερα, αν και εξοικειωμένοι με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων, εξακολουθούν να χρειάζονται καθοδήγηση για να αναπτύξουν δεξιότητες κριτικής σκέψης. Στη συνέχεια, αντικείμενο της μελέτης γίνεται η σχέση της ψηφιακής γενιάς με το σχολείο και ο βαθμός στον οποίο η τεχνολογία επιδρά στις επιδόσεις της. Στην προκειμένη περίπτωση μελέτες δείχνουν ότι η χρήση της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία μπορεί να επιδράσει θετικά στα κίνητρα και στις επιδόσεις των μαθητών, αλλά παράλληλα παρουσιάζονται μελέτες που δείχνουν ότι η υπερβολική χρήση της τεχνολογίας, ιδίως για εξωσχολικούς σκοπούς, μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τις επιδόσεις, να αποσπάσει την προσοχή και την ικανότητα συγκέντρωσης, ενώ δεν απουσιάζει ο κίνδυνος της κοινωνικής απομόνωσης και περιθωριοποίησης των μαθητών. Η παρούσα μελέτη καταλήγει στις προκλήσεις και τα διακυβεύματα που σήμερα δημιουργούνται για το ελληνικό σχολείο.

Πλήρες Κείμενο: pdfΨηφιακή γενιά και προκλήσεις για τη σχολική κοινότητα 334 KB