Επικοινωνία
Αναζήτηση

Αρχικη

Επιτροπες

Αρχειο Τευχων

Υποβολη Αρθρων

Αρχικη

Περίληψη

Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στη σημασία της καθολικής απόκτησης δεξιοτήτων ψηφιακού γραμματισμού από τους Ευρωπαίους πολίτες. Η διαδικασία της απόκτησης βασικών και προηγμένων ψηφιακών δεξιοτήτων οφείλει να είναι δια βίου. Ο ψηφιακός γραμματισμός είναι ένας όρος συνυφασμένος με την απόκτηση πρωτίστως ψηφιακών δεξιοτήτων και δευτερευόντως με την απόκτηση δεξιοτήτων, οι οποίες διευκολύνουν την απόκτηση τους. Οι εννοιολογικοί προσδιορισμοί για τον ψηφιακό γραμματισμό ξεκίνησαν να διατυπώνονται το 1960 και εντάθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2003: 3) στα επίσημα έγγραφά της υποστηρίζει ότι ο ψηφιακός γραμματισμός είναι η ικανότητα του ατόμου να χειρίζεται με αποτελεσματικό τρόπο τις νέες τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας και του διαδικτύου. Αφού αναλυθεί ενδελεχώς η έννοια «ψηφιακός γραμματισμός» και συνδεθεί η σημασία της ενίσχυσης του με τη δημιουργία μιας βιώσιμης και ανθεκτικής Ευρώπης. Στη συνέχεια θα παρουσιαστεί μια βιβλιομετρική ανάλυση εξέτασης της απήχησης του ψηφιακού γραμματισμού στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες. Το σύνολο των άρθρων που μελετήθηκαν πάρθηκε από το Scopus και αναλύθηκαν με την R.

 Πλήρες Κείμενο: pdfΨηφιακός Γραμματισμός στην Ευρώπη. Μια Βιβλιομετρική Ανάλυση της απήχησής του στις κοινωνικές επιστήμες 497 KB