Επικοινωνία
Αναζήτηση

Αρχικη

Επιτροπες

Αρχειο Τευχων

Υποβολη Αρθρων

Αρχικη

Περίληψη

Στόχος της παρούσας έρευνας είναι να ανιχνευθούν μέσα από τις γενικότερες εκτιμήσεις τους και την εμπειρία τους οι προτάσεις στελεχών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και του Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Συντονισμού Στερεάς Ελλάδας για την επίτευξη αποτελεσματικής επιμορφωτικής διαδικασίας στους δασκάλους/ες. Το δείγμα της έρευνας συναποτέλεσαν η Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, ο Οργανωτικός Συντονιστής του ΠΕ.Κ.Ε.Σ Στερεάς Ελλάδας και οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ70 (Δασκάλων). Πρόκειται για μια ποιοτική προσέγγιση στην οποία για τη συλλογή των δεδομένων αξιοποιήθηκε η ημιδομημένη συνέντευξη με ερωτήσεις ανοιχτού τύπου και για την επεξεργασία τους η ανάλυση περιεχομένου. Η έρευνα ανέδειξε την ανάγκη ύπαρξης κεντρικού μακροπρόθεσμα οργανωμένου πλαισίου επιμόρφωσης με σαφές νομοθετικό πλαίσιο για την επιμόρφωση, με ενίσχυση της αυτονομίας των περιφερειακών δομών. Επίσης προτάθηκε η υποστήριξη των επιμορφούμενων δασκάλων πριν, κατά τη διάρκεια αλλά κυρίως μετά το τέλος της επιμόρφωσης και για τόσο χρονικό διάστημα όσο χρειάζεται για να εφαρμοστεί η νέα γνώση στην πράξη και να αξιολογηθούν τα δυνατά και τρωτά σημεία της.

Πλήρες Κείμενο: pdfΒελτίωση της επιμόρφωσης εκπαιδευτικών σύμφωνα με προτάσεις στελεχών εκπαίδευσης 421 KB