Επικοινωνία
Αναζήτηση

Αρχικη

Επιτροπες

Αρχειο Τευχων

Υποβολη Αρθρων

Αρχικη

Περίληψη

Στο άρθρο αυτό γίνεται παρουσίαση μιας διεθνούς έρευνας αναφορικά με την Πολιτική Παιδεία στην Ελλάδα. Σκοπός της εργασίας είναι η αποτύπωση των στάσεων Ελλήνων μαθητών αναφορικά με τα πολιτικά ζητήματα και της πολιτικής τους κοινωνικοποίησης. Βασικός άξονας του άρθρου είναι ότι παρόλο που η έρευνα αυτή εκπονήθηκε το 2009, έχει μεγάλη σχέση με το παρόν δεδομένου ότι οι μαθητές τότε είναι οι πολίτες του σήμερα στην πιο παραγωγική και ακμαία περίοδο της ζωής τους. Στα αποτελέσματα συμπεριλαμβάνονται η πολιτική ωριμότητα της πλειοψηφίας των μαθητών και η έντονη ευαισθητοποίηση σε ζητήματα μεταναστευτικής και φεμινιστικής πολιτικής.

Πλήρες Κείμενο: pdfΗ Πολιτική Παιδεία στην Ελλάδα μέσα από τη διεθνή έρευνα: μια ανάλυση κατά συστάδες (cluster analysis) των δεδομένων της διεθνούς έρευνας για την αγωγή του πολίτη (ICCS). 645 KB