Επικοινωνία
Αναζήτηση

Αρχικη

Επιτροπες

Αρχειο Τευχων

Υποβολη Αρθρων

Αρχικη

Περίληψη

Η παρούσα έρευνα επιδιώκει να παρουσιάσει τη λειτουργία του καινοτόμυ θεσμού μαθητείας στην τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση (ΤΕΕ) μέσω των ΕΠΑΛ και τη συμβολή του Διευθυντή στην αποτελεσματική εφαρμογή του μέσω της διερεύνησης των απόψεων του διοικητικού και εκπαιδευτικού προσωπικού. Μετά την αναφορά στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για τον θεσμό της μαθητείας, την παρουσίαση βασικών αρχών και προτύπων της εκπαιδευτικής και ευρύτερης διοίκησης, καθώς και των χαρακτηριστικών των διευθυντών, οι οποίοι αναλαμβάνουν την διοίκηση του θεσμού της μαθητείας, επιχειρείται να σκιαγραφηθεί ο βαθμός αποτελεσματικότητας της λειτουργίας με καινοτόμες μεθόδους διοίκησης, καθώς και ο τρόπος εισαγωγής του καινοτόμου αυτού θεσμού λαμβάνοντας υπόψη το ευρύτερο περιβάλλον, όπου η καινοτομία αυτή λαμβάνει χώρα μέσω της παρουσίασης των θετικών και αδύνατων σημείων, τα οποία εντοπίζονται από τους συμμετέχοντες στην έρευνα με τη βοήθεια της σχετικής βιβλιογραφίας.

Πλήρες Κείμενο: pdfΔιερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών στελεχών των ΕΠΑΛ για την λειτουργία του θεσμού της μαθητείας και ο ρολος του διευθυντή στην υλοποίησή του 438 KB