Επικοινωνία
Αναζήτηση

Αρχικη

Επιτροπες

Αρχειο Τευχων

Υποβολη Αρθρων

Αρχικη

Περίληψη

Στο παρόν άρθρο επιλέχθηκαν δέκα (10) βιβλία παιδικής και πρώιμης εφηβικής λογοτεχνίας με αναφορά στην αναπηρία και τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με βασικά κριτήρια την πολιτικά ορθή γλώσσα του κειμένου, την άμεση σύνδεση της πλοκής με τη συγκεκριμένη θεματική, τον θετικό ρόλο του λογοτεχνικού χαρακτήρα με αναπηρία / ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και τέλος τον κατάλληλο τρόπο προσέγγισης του/της αναγνώστη/τριας ανάλογα με την ηλικία του/της. Στη συνέχεια διατυπώθηκαν δέκα διδακτικές προτάσεις, μία για κάθε λογοτεχνικό βιβλίο, βασισμένες στην προσέγγιση του κριτικού γραμματισμού, οι οποίες θα μπορούσαν να λειτουργήσουν υποστηρικτικά στην προσπάθεια ευαισθητοποίησης των μαθητών/τριών του δημοτικού σχολείου με το συγκεκριμένο κοινωνικό θέμα.

Πλήρες Κείμενο: pdfΔιδακτική αξιοποίηση λογοτεχνικών κειμένων με αναφορά στην αναπηρία / ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο δημοτικό σχολείο 293 KB