Επικοινωνία
Αναζήτηση

Αρχικη

Επιτροπες

Αρχειο Τευχων

Υποβολη Αρθρων

Αρχικη

Περίληψη

Στη διάρκεια της σχολικής ζωής των παιδιών εμφανίζονται δυσκολίες και προβλήματα σε αρκετά μαθήματα, τα οποία με τη σειρά τους αποτελούν την αιτία διαμόρφωσης αρνητικών στάσεων και αισθημάτων. Ίσως το σημαντικότερο αίσθημα είναι εκείνο του φόβου για τα μαθηματικά.. Το περιεχόμενό του άρθρου συνίσταται σε μια βιβλιογραφική ανασκόπηση των αιτιών του αισθήματος της μαθηματικοφοβίας (mathophobia – mathematic anxiety) των μαθητών κυρίως, όπως αυτό ορίζεται από τους Tobias και Weissbrod (1980). Επιχειρείται μια παρουσίαση και κατηγοριοποίηση των βασικότερων αιτιών, όπως αυτά αναφέρονται στη σύγχρονη διεθνή βιβλιογραφία, με βάση τα κοινά τους στοιχεία. Το συμπέρασμα της συγκεκριμένης εργασίας επιβεβαιώνει το πολύμορφο και πολυδιάστατο των παραγόντων που οδηγούν στην εμφάνιση και ενίσχυση του άγχους, του φόβου για τα μαθηματικά.

Πλήρες Κείμενο: pdfΔιερεύνηση των παραγόντων που προκαλούν το αίσθημα της μαθηματικοφοβίας. 405 KB