Επικοινωνία
Αναζήτηση

Αρχικη

Επιτροπες

Αρχειο Τευχων

Υποβολη Αρθρων

Αρχικη

Περίληψη

Το παρόν άρθρο αναφέρεται στη διδακτική αξιοποίηση ενός Εκπαιδευτικού Προγράμματος στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο με σκοπό οι μαθητές/τριες να εξοικειωθούν με το χώρο του μουσείου, να αντιληφθούν τη σημαντικότητά του ως φορέα υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και να μπορέσουν με ευχάριστο, βιωματικό, δημιουργικό τρόπο και κριτικό πνεύμα να γνωρίσουν την έννοια του πρόσφυγα. Μέσω του προγράμματος οι μαθητές/-τριες συνειδητοποιούν τη σημαντικότητα της Πολιτισμικής Κληρονομιάς και την αξία της. Ειδικότερα στο αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι πολλά από τα ίχνη της ανθρώπινης δημιουργίας στο πέρασμα των χρόνων διατηρούνται και αναδεικνύουν το βιοτικό και πολιτιστικό επίπεδο ενός λαού και αποτελούν πολιτιστική παρακαταθήκη των μελλοντικών γενεών. Επίσης γίνεται προσπάθεια κατανόησης της σημασίας της μουσειακής αγωγής, του ρόλο των μουσείων (πραγματικών και εικονικών), εστιάζοντας στην εκπαιδευτική τους αξία.

Πλήρες Κείμενο: pdfΕκπαιδευτικό διαπολιτισμικό πρόγραμμα «Ένας πρόσφυγας στο μουσείο» 332 KB