Επικοινωνία
Αναζήτηση

Αρχικη

Επιτροπες

Αρχειο Τευχων

Υποβολη Αρθρων

Αρχικη

Περίληψη

Η έννοια της «αειφορίας» διαμορφώνει νέα δεδομένα στους χώρους της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με τα οποία οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να προσαρμοστούν, προκειμένου να είναι σε θέση να μεταλαμπαδεύσουν τη γνώση τους στους εκπαιδευομένους (Kysilka, 1998). Η βασική διαφορά της αειφόρου ανάπτυξης από την περιβαλλοντική εκπαίδευση, έγκειται στο ότι η εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη αναφέρεται στο σύνολο της εκπαίδευσης και στην αύξηση των ικανοτήτων τόσο σε ποιότητα, όσο και σε ποσότητα (Gough, 2005). H αειφόρος ανάπτυξη, επομένως, «σημαίνει την αλλαγή πρακτικών παράλληλα με την αλλαγή προτεραιοτήτων, οι οποίες με τη σειρά τους θα πρέπει να στηρίζονται στη γνώση αφενός των ορίων αντοχής και αφετέρου της αλληλοσυσχέτισης των στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος» (Αριανούτσου, 1999). Για να είναι αειφόρος η ανάπτυξη, η οποιαδήποτε χρήση φυσικών πόρων για την κάλυψη των αναγκών της ανθρωπότητας πρέπει να λαμβάνει υπόψη της τα αποθέματα των φυσικών πόρων και την επίδραση της χρήσης αυτής στο φυσικό, κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον των σύγχρονων και μελλοντικών ανθρώπινων κοινωνιών (Δημητρίου, 2005). Τα συμπεράσματα της έρευνας αποτελούν προϊόν της σύνθεσης βιβλιογραφικού υλικού και πληροφοριών τα οποία συλλέχτηκαν με την μεθοδολογία της Βιβλιογραφικής Έρευνας.

Πλήρες Κείμενο: pdfΛειτουργία ενός σχολείου με τους κανόνες της αειφορίας 353 KB