Επικοινωνία
Αναζήτηση

Αρχικη

Επιτροπες

Αρχειο Τευχων

Υποβολη Αρθρων

Αρχικη

Περίληψη

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει βασικές έννοιες στη μεθοδολογία έρευνας των κοινωνικών επιστημών. Αρχικά, θα παρουσιαστεί η καθιερωμένη, παραδοσιακή, φυσιοκρατική θεώρηση και η νεότερη, ερμηνευτική, ανθρωπιστική θεώρηση της κοινωνικής έρευνας, αλλά και θα επισημανθούν οι βασικές παραδοχές του φυσιοκρατικού και ανθρωπιστικού/ερμηνευτικού «παραδείγματος». Θα γίνει μια διάκριση ανάμεσα στις ποιοτικές και ποσοτικές έρευνες και θα σχολιαστούν ζητήματα σχεδιασμού μιας έρευνας. Επιπρόσθετα, θα αναλυθούν τα βασικά στάδια της ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας και ορισμένα συνήθη μέσα συλλογής δεδομένων. Ζητήματα πρόσβασης στο πεδίο θα μελετηθούν, ζητήματα εγκυρότητας και αξιοπιστίας, αλλά και θα γίνει μια εμβάθυνση σε πτυχές δεοντολογίας και ηθικής μιας έρευνας. Ολοκληρώνοντας, θα γίνει μια σύντομη αναφορά σε λογισμικά ανάλυσης ποιοτικών δεδομένων και, ειδικότερα, στο N-Vivo και το ATLAS.ti.

Πλήρες Κείμενο: pdfΕισαγωγικές έννοιες στη μεθοδολογία έρευνας των κοινωνικών επιστημών 900 KB