Επικοινωνία
Αναζήτηση

Αρχικη

Επιτροπες

Αρχειο Τευχων

Υποβολη Αρθρων

Αρχικη

Περίληψη

Τα ψηφιακά εκπαιδευτικά παιχνίδια μπορούν να ενισχύσουν την αύξηση της συμμετοχής των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία βελτιώνοντας τη μαθησιακή αποτελεσματικότητα σύνθετων διαδικασιών, όπως ο νόμος του Coulomb στη φυσική.Υπάρχουν πολλές παρανοήσεις στην κατανόηση του νόμου του Columb. Στην παρούσα μελέτη διερευνήθηκε η μαθησιακή αποτελεσματικότητα στην κατανόηση νόμου του Columb μέσω της εφαρμογής ενός παιχνιδιού ψηφιακής προσομοίωσης που σχεδιάστηκε σε Unity 3d για το μάθημα της φυσικής καθώς και τη μεταγνωστική ικανότητα των μαθητών γυμνασίου με τη χρήση του ερωτηματολογίου ΜΑΙ. Τα αποτελέσματα ήταν πολύ ενθαρρυντικά, οι μαθητές μέσω της συμμετοχής στο ψηφιακό αυτό παιχνίδι κατανόησαν το νόμο του Coulomb και βελτιώθηκε η δυνατότητα επίλυσης ασκήσεων.

Πλήρες Κείμενο: pdfΗ κατανόηση του νόμου του Coulomb με την εφαρμογή ψηφιακού παιχνιδιού σχεδιασμένου σε Unity 3d 800 KB