Επικοινωνία
Αναζήτηση

Αρχικη

Επιτροπες

Αρχειο Τευχων

Υποβολη Αρθρων

Αρχικη

Περίληψη

Η αποτελεσματική διοίκηση μιας σχολικής μονάδας αποτελεί ξεχωριστή πρόκληση για κάθε διευθυντή, που επιθυμεί την υιοθέτηση των βέλτιστων πρακτικών και το συντονισμό των δραστηριοτήτων όλων των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία, για την εξασφάλιση εύρυθμης λειτουργίας της σχολικής μονάδας και τη μετατροπή της σε αποτελεσματικό σχολείο. Η παρούσα μελέτη εστιάζει στην επίτευξη αποτελεσματικότητας μέσα από την επίλυση ενός σημαντικότατου προβλήματος, που αντιμετωπίζει ο κάθε διευθυντής σε σχέση με το ανθρώπινο δυναμικό της σχολικής μονάδας: τη διαχείριση των συγκρούσεων. Μέσα από βιβλιογραφική έρευνα παρουσιάζεται καταρχάς το εννοιολογικό πλαίσιο της μελέτης, με ανάλυση των εννοιών της διοίκησης, της ηγεσίας και της αποτελεσματικότητας στο χώρο του σχολείου. Ακολουθεί η παρουσίαση της έννοιας των συγκρούσεων και η ανάλυση των τεχνικών διαχείρισής τους, ενώ στην τελευταία ενότητα συνοψίζονται τα ευρήματα των προηγούμενων μερών και παρουσιάζονται η συζήτηση, οι περιορισμοί της έρευνας και οι συνακόλουθες προτάσεις. Καθώς επισημαίνεται ο ενδεδειγμένος τρόπος διαχείρισης των ενδοσκοπικών συγκρούσεων, η μελέτη αποτελεί πολύτιμο βοήθημα για κάθε διευθυντή, στην προσπάθειά του για ορθή διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του σχολείου.

Πλήρες Κείμενο: pdfΔιαχείριση συγκρούσεων και αποτελεσματική διοίκηση στο σύγχρονο σχολείο 577 KB