Επικοινωνία
Αναζήτηση

Αρχικη

Επιτροπες

Αρχειο Τευχων

Υποβολη Αρθρων

Αρχικη

Περίληψη

Σκοπό του άρθρου αποτελεί η παρουσίαση μιας καινοτομικής διδακτικής πρότασης με βιωματικό και νεωτερικό χαρακτήρα, της Υιοθέτησης Μνημείου, η οποία υλοποιείται με ομαδικό τρόπο και εστιάζει σε θέματα τοπικής ιστορίας. Το σχολείο μέσω συγκεκριμένων ομάδων μαθητών του αναλαμβάνει τη διεπιστημονική μελέτη, προστασία και ανάδειξη ενός τοπικού μνημείου με εξειδικευμένη εργασία της κάθε ομάδας σε τομείς όπως η χρονολογική παρουσίαση της ιστορικής πορείας του μνημείου, τα αρχιτεκτονικά του στοιχεία, ο ρόλος του την εποχή που κτίστηκε, τα πρόσωπα που συνδέθηκαν με αυτό, η κατάσταση του σήμερα κα. Η καινοτομία υλοποιείται μέσω δέκα ενδεικτικών βημάτων, χρησιμοποιώντας κυρίως τη μέθοδο project. Προϋπόθεση για την αποτελεσματική της εφαρμογή είναι η διαμόρφωση συνθηκών συνεργατικότητας και αυθεντικότητας στο πλαίσιο δράσης παρά τα εμπόδια που θέτουν τα αυστηρά ωρολόγια προγράμματα του σχολείου και η κουλτούρα έμφασης στα αποτελέσματα και όχι στη διαδικασία μάθησης. Πρόκληση για την καινοτομία στο σχολείο αποτελεί τόσο η πρόσκτηση αυθεντικών μαθησιακών εμπειριών όσο και η αποτελεσματική διάδοση των αποτελεσμάτων της κάθε δράσης.

Πλήρες Κείμενο: pdfΗ «Υιοθέτηση Μνημείου» ως διδακτική πρόταση για την καινοτομία στο ελληνικό σχολείο 574 KB