Επικοινωνία
Αναζήτηση

Αρχικη

Επιτροπες

Αρχειο Τευχων

Υποβολη Αρθρων

Αρχικη

Περίληψη

Η συμπερίληψη των παιδιών με αναπηρίες στην εκπαιδευτική διαδικασία συνιστά αναγκαιότητα για την άρση των φραγμών συμμετοχής, την ενδυνάμωση και την κοινωνική τους ένταξη. Το μάθημα της Φυσικής Αγωγής μπορεί να προωθήσει την έννοια της ισότητας, να άρει κοινωνικούς αποκλεισμούς και να προάγει τα κίνητρα συμμετοχής στο σχολικό περιβάλλον. Σημαντικό ρόλο παρακίνησης καλείται να λάβει η σχολική κοινότητα και συγκεκριμένα οι εκπαιδευτικοί των παιδιών με αναπηρίες. Στην παρούσα εργασία, με τη μέθοδο της ημιδομημένης συνέντευξης, καταγράφτηκαν οι απόψεις και οι αντιλήψεις δέκα εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης αλλά και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού για τη συμμετοχή των παιδιών με αναπηρία η/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην φυσική δραστηριότητα και τον αθλητισμό. Τα αποτελέσματα έδειξαν την θετική στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στην εφαρμογή της συμπερίληψης, θεωρώντας ότι έτσι ενισχύεται και η ποιότητα ζωής των παιδιών. Ωστόσο, οικονομικοί και οικογενειακοί λόγοι κρατούν μακριά τους μαθητές με αναπηρία από αθλητικές δραστηριότητες. Επιπλέον ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η διαχείριση του σχολικού αθλητισμού των ΑμεΑ στη χώρα μας, δεν απαντά στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με αναπηρίες. Η ελληνική Πολιτεία οφείλει να εξασφαλίσει προσβάσιμες εγκαταστάσεις, κατάλληλο εξοπλισμό και ποιοτικά αθλητικά προγράμματα προς όφελος των πολιτών με αναπηρίες.

Πλήρες Κείμενο: pdfΣτάσεις και αντιλήψεις εκπαιδευτικών σχετικά με τη συμπερίληψη μαθητών με αναπηρία στη φυσική αγωγή και τον αθλητισμό. 633 KB