Επικοινωνία
Αναζήτηση

Αρχικη

Επιτροπες

Αρχειο Τευχων

Υποβολη Αρθρων

Αρχικη

Περίληψη

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες (ΜΔ) βρίσκονται στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας καθώς συχνά συνδέονται και συσχετίζονται με τη σχολική αποτυχία. Σκοπός της παρούσας θεωρητικής διερεύνησης είναι η παρουσίαση, η περιγραφή και η κατανόηση των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών. Παράλληλα, καταγράφονται τρόποι εκπαιδευτικής παρέμβασης και υποστήριξης, με έμφαση στις προσαρμογές της διδασκαλίας. Επίσης, θα γίνει αναφορά στη Συμπερίληψη μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και μάλιστα από την οπτική καλών πρακτικών συνεκπαίδευσης.

Πλήρες Κείμενο: pdfΑποτελεσματικές διδακτικές πρακτικές για μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες: Υποστηρίζοντας τον Εκπαιδευτικό 638 KB