Επικοινωνία
Αναζήτηση

Αρχικη

Επιτροπες

Αρχειο Τευχων

Υποβολη Αρθρων

Αρχικη

Περίληψη

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση του ενδιαφέροντος σε ό,τι αφορά τον εντοπισμό αλλά και τη διαχείριση των μαθησιακών δυσκολιών. Σε αυτά τα πλαίσια έκαναν την εμφάνισή τους διάφορα εκπαιδευτικά κινήματα με σημαντικότερο αυτό που διατυπώθηκε για πρώτη φορά στη Μεγάλη Βρετανία και εξαπλώθηκε σταδιακά σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες με την επωνυμία «Σχολεία φιλικά διακείμενα στη δυσλεξία». Αυτό το κίνημα έθεσε ως στόχο την αναδιάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήματος ούτως ώστε αυτό να μπορέσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες των μαθητών με δυσλεξία. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον εφαρμόζονται οι αρχές της Συμπερίληψης με τους εκπαιδευτικούς να είναι σε θέση, μέσω των διαφόρων μεθόδων διδασκαλίας, να δημιουργήσουν κατάλληλο κλίμα, τόσο για τα παιδιά με δυσλεξία, όσο και για εκείνα με τυπική ανάπτυξη. Σπουδαίος λοιπόν ο ρόλος του εκπαιδευτικού, ο οποίος καλείται μαζί με τη συνεργασία των γονιών να καλλιεργήσει ένα οικείο περιβάλλον μέσα στο οποίο θα προωθηθεί η εκπαιδευτική διαδικασία. Στόχος της παρούσας εργασίας αποτελεί η ανάδειξη της σπουδαιότητας ενός τέτοιου εκπαιδευτικού κινήματος.

Πλήρες Κείμενο: pdf«Σχολεία φιλικά διακείμενα στη δυσλεξία»: ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό κίνημα 580 KB