Επικοινωνία
Αναζήτηση

Αρχικη

Επιτροπες

Αρχειο Τευχων

Υποβολη Αρθρων

Αρχικη

Περίληψη

Ο τομέας της εκπαιδευτικής διοίκησης κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών έχει γνωρίσει αλματώδη πρόοδο, ενώ παράλληλα έχει καταφέρει να επιλύσει σωρεία προβλημάτων. Παρ’ όλα αυτά, πολλοί μαθητές εξακολουθούν να περιθωριοποιούνται λόγω των μαθησιακών δυσκολιών ή των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών με τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι. Γι’ αυτό ακριβώς τον λόγο, οι διευθυντές των σχολείων καλούνται να δράσουν με στόχο τη δημιουργία συμπεριληπτικών σχολείων. Η παρούσα έρευνα έχει βασιστεί στη συλλογή και ανάλυση μικτών ερευνητικών δεδομένων. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 177 συμμετέχοντες και συγκεκριμένα 93 εκπαιδευτικοί, 16 συνοδοί μαθητών που χαρακτηρίζονται ως ΑμΕΕΑ, 13 βοηθοί διευθυντές, 5 διευθυντές, 18 γονείς παιδιών που χαρακτηρίζονται ως ΑμΕΕΑ και 32 γονείς παιδιών χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Μελετώντας τα αποτελέσματα της έρευνας καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι προσπάθεια των διευθυντών για δημιουργία συμπεριληπτικών σχολικών περιβαλλόντων πολλές φορές αποτυγχάνει, αφού παρεμποδίζεται από παράγοντες όπως η γραφειοκρατία, τα ελλιπή οικονομικά κονδύλια και η εξατομικευμένη διδασκαλία. Ιδιαίτερα ενθαρρυντικά βέβαια είναι τα αποτελέσματα της έρευνας, αφού αποδεικνύουν ότι η επιστράτευση της συναισθηματικής νοημοσύνης εκ μέρους του διευθυντή ενός σχολείου, θα μπορούσε να υπερπηδήσει τα εμπόδια που προκύπτουν στην προσπάθεια του διευθυντή να συμπεριλάβει αποτελεσματικά τους μαθητές που είχαν περιθωριοποιηθεί στο παρελθόν.

Πλήρες Κείμενο: pdfΣυναισθηματική Νοημοσύνη: Ο οδοδείκτης των διευθυντών στην προσπάθεια για δημιουργία συμπεριληπτικών σχολικών περιβαλλόντων 726 KB