Επικοινωνία
Αναζήτηση

Αρχικη

Επιτροπες

Αρχειο Τευχων

Υποβολη Αρθρων

Αρχικη

Περίληψη

Η πρόσφατη κατάργηση μαθημάτων που αφορούν κοινωνικές επιστήμες και η αντικατάσταση τους από πιο «παραδοσιακά» μαθήματα εγείρει το ερώτημα της προετοιμασίας των νέων ανθρώπων για τη μετέπειτα ενήλικη ζωή τους. Το παραπάνω ζήτημα σε συνδυασμό με την υπάρχουσα αποχή από τις εκλογές και τη γενικότερη πολιτική απάθεια δημιουργεί εύλογες απορίες σε σχέση με την υπάρχουσα εκπαιδευτική πολιτική. Στην παρούσα έρευνα γίνεται συνδυασμός ποιοτικών και ποσοτικών μεθόδων για τη μελέτη των απόψεων μαθητών και φοιτητών για το παραπάνω θέμα. Συμμετείχαν από τη μια 494 μαθητές τρίτης τάξης γυμνασίων και 10 φοιτητές του τμήματος Πολιτικών Επιστημών. Στα τελικά συμπεράσματα συγκαταλέγεται το γεγονός της άμεσης σύνδεσης του μαθήματος της Πολιτικής Παιδείας και της ενεργούς πολιτικής συμμετοχής αλλά και της ανάγκης αναθεώρησης του αναλυτικού προγράμματος σε σχέση με το μάθημα αυτό.

Πλήρες Κείμενο: pdfΗ υποβάθμιση του μαθήματος της Πολιτικής Παιδείας ως παράγοντας πολιτικής απάθειας 664 KB