Επικοινωνία
Αναζήτηση

Αρχικη

Επιτροπες

Αρχειο Τευχων

Υποβολη Αρθρων

Αρχικη

Περίληψη

Η εισαγωγή εκπαιδευτικών πολιτικών κρίνεται απαραίτητη για τη σωστή λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων, δεδομένου ότι αυτές είναι αναγκαίο να προσαρμόζονται στις αλλαγές και επομένως να εξελίσσονται βάσει των απαιτήσεων της σύγχρονης κοινωνίας. Κάθε εκπαιδευτική πολιτική στηρίζεται σε λογική, επιστημονική και παιδαγωγική βάση, ενώ λαμβάνει συχνά και πολιτική διάσταση.Η διαδικασία της αλλαγής και ειδικότερα η επιτυχημένη εισαγωγή και εφαρμογή της απαιτεί την υλοποίηση επιμέρους σταδίων/φάσεων καθώς και την παρέλευση εύλογου χρονικού διαστήματος για την καλλιέργεια κουλτούρας και την αποδοχή της αλλαγής από τον οργανισμό. Συχνά δεν υπάρχει ένα συνεκτικό μοντέλο που να ακολουθείται με αποτέλεσμα πολύ συχνά η εφαρμογές των προνοιών εκπαιδευτικών πολιτικών να αποτυγχάνει.H ίδρυση Τάξεων Υποδοχής στα πλαίσια του θεσμού των Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας, που προτάθηκε από το Υπουργείο Παιδείας είχε σκοπό να αμβλύνει τις εκπαιδευτικές και κοινωνικές ανισότητες μαθητών από Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες.Η αποτελεσματικότητα της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής πολιτικής, ωστόσο, παρουσιάζεται προβληματική, καθώς σύμφωνα με μέχρι τώρα δεδομένα οι μαθητές αδυνατούν να προσαρμοστούν ενώ παρατηρείται και έντονη σχολική διαρροή, γεγονός που πιθανόν να οφείλεται τόσο σε παραλείψεις στον σχεδιασμό της όσο και σε λάθη στα στάδια εισαγωγής και εφαρμογής της. Η παρούσα εργασία αξιοποιεί το θεωρητικό μοντέλο 8 σταδίων του Kotter για εισαγωγή μια βελτιωμένης προσέγγισης στην εφαρμογή της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής πολιτικής, προτείνοντας εφαρμόσιμες και λειτουργικές πρακτικές εφαρμογές σε κάθε στάδιο.

Πλήρες Κείμενο: pdfΗ Εκπαιδευτική Πολιτική της Ένταξης Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων, μέσα από το Μοντέλο Οργανωσιακής Αλλαγής του John Kotter 608 KB