Επικοινωνία
Αναζήτηση

Αρχικη

Επιτροπες

Αρχειο Τευχων

Υποβολη Αρθρων

Αρχικη

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία εκτίθενται τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποιήσαμε μεταξύ των εκπαιδευτικών ΠΕ60 και ΠΕ06 που κατά το τρίμηνο (Σεπτέμβριος - Νοέμβριος 2021) εφαρμόζουν το πρόγραμμα «Εισαγωγή της Αγγλικής γλώσσας στο πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου» (ΕΑΝ) στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στόχος της έρευνας ήταν η αποτίμηση των πρώτων εκτιμήσεων των εκπαιδευτικών από την εφαρμογή του προγράμματος σε τρεις κύριους άξονες που αφορούν στην επίτευξη των στόχων του προγράμματος, στη συνεργασία νηπιαγωγών και εκπαιδευτικών αγγλικής, καθώς και στην αποτελεσματικότητα της επιμόρφωσης και της υποστήριξης που είχαν οι εκπαιδευτικοί κατά το πρώτο διάστημα εφαρμογής του προγράμματος. Στην έρευνα συμμετείχαν 318 εκπαιδευτικοί και από τη διερεύνηση των αποτελεσμάτων εξήχθησαν σημαντικά συμπεράσματα ικανά να συμβάλλουν στην ποιοτική προσέγγιση του όλου εγχειρήματος.

Πλήρες Κείμενο: pdfΟι πρώτοι μήνες εφαρμογής του προγράμματος Ε.Α.Ν. "Μαθησιακά αποτελέσματα, συνεργασία, υποστήριξη και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών": η περίπτωση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 961 KB