Επικοινωνία
Αναζήτηση

Αρχικη

Επιτροπες

Αρχειο Τευχων

Υποβολη Αρθρων

Αρχικη

Περίληψη

Στόχο της παρούσας έρευνας απετέλεσε η ενεργητική συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη μεντορική σχέση και στην προώθηση της επαγγελματικής τους ανάπτυξης. Ως εκ τούτου, κατά το σχολικό έτος 2016-17, εφαρμόστηκε μοντέλο ομαδικής συνεργατικής καθοδήγησης (Ο.Σ.Κ) με μέντορα την ερευνήτρια και μαθητευόμενους έξι εκπαιδευτικούς σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Ανατολικής Θεσσαλονίκης.
Από την ανάλυση των δεδομένων μετά την εφαρμογή του μεντορικού μοντέλου προέκυψε, πως ο μέντορας προάγει την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και λειτουργεί ως πρότυπο συμπεριφορών και εφαρμογής νέων πρακτικών. Αναφορικά με τις σχέσεις που δομούνται στην ομάδα των συμμετεχόντων, αναφέρεται η εμπιστοσύνη και η ειλικρινή επικοινωνία στο πλαίσιο του σεβασμού και της αλληλεπίδρασης.

Πλήρες Κείμενο: pdfΗ μεντορική στην εκπαίδευση. Εμπειρίες εκπαιδευτικών 517 KB