Επικοινωνία
Αναζήτηση

Αρχικη

Επιτροπες

Αρχειο Τευχων

Υποβολη Αρθρων

Αρχικη

Περίληψη

Το άρθρο μελετά, παρουσιάζει και εξηγεί το σχήμα, τον ρόλο και τη λειτουργία του σχολικού κήπου και μέσω επιστημονικών προσπαθειών στόχευσης, ανάλυσης και εξερεύνησης, να τονίσει τη σημασία του ως καινοτόμου εκπαιδευτικού εργαλείου για την ευαισθητοποίηση των μαθητών και των μαθητών σχετικά με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Η μελέτη διεξάγεται σε θεματικές ενότητες όπως η καινοτομία στην εκπαίδευση και η πορεία καλών εκπαιδευτικών πρακτικών για περιβαλλοντικά θέματα, η μετάβαση των σχολικών κήπων, από αγροτικές περιοχές σε αστικούς χώρους. Ο σχολικός κήπος, ως καινοτόμο εκπαιδευτικό εργαλείο στην εκπαίδευση σε διάφορα κράτη και σε ολόκληρη την Ελλάδα. Αναλύεται το αντιληπτικό περίγραμμα σκέψης του ερευνητή, η μεθοδολογία της έρευνας και η μέθοδος ανάλυσης δεδομένων. Τέλος, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας. Αυτή η ποιοτική έρευνα ολοκληρώνεται με συμπεράσματα και συζήτηση για την παιδαγωγική και εκπαιδευτική σημασία του σχολικού κήπου ως καινοτόμου εργαλείου για την ευαισθητοποίηση των μαθητών και των μαθητριών σε περιβαλλοντικά ζητήματα σε μια περίοδο συνεχούς αλλαγής και εξέλιξης. Στο τελευταίο μέρος υπάρχουν προτάσεις για τη χρήση σχολικών κήπων σε σχολεία και σχολικά περιβάλλοντα. Οι σχολικοί κήποι είναι ιδανικοί χώροι για τους μαθητές να ρωτούν και να απαντούν σε πολυπαραγοντικά θέματα πολλών επιστημών (Graves, Hughes και Balgopal, 2016).

Πλήρες Κείμενο: pdf«Σχολικός κήπος σε αστικό περιβάλλον». Καινοτόμο «εκπαιδευτικό εργαλείο» για την ευαισθητοποίηση των μαθητών και μαθητριών σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος. «Η περίπτωση του πολεοδομικού συγκροτήματος της πόλης των Τρικάλων». 648 KB