Επικοινωνία
Αναζήτηση

Αρχικη

Επιτροπες

Αρχειο Τευχων

Υποβολη Αρθρων

Αρχικη

Περίληψη

Η παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε με σκοπό να ερευνήσει το ζήτημα της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία και αυτισμό, ως αναγνωρισμένη κοινωνική ομάδας, σε πολιτιστικούς χώρους. Κατ΄ επέκταση εξετάζεται κατά πόσο υφίσταται η κρατική μέριμνα με νομοθετημένα μέτρα που να διευκολύνουν την καθημερινότητα της εν λόγω κοινωνικής ομάδας. Για την συγκέντρωση των πληροφοριακών στοιχείων, για τα προβλήματα με τα οποία έρχονται αντιμέτωπα τα άτομα με αναπηρία και με αυτισμό καθώς και τις προτάσεις μέτρων βελτίωσης, πραγματοποιήθηκε έρευνα βασισμένη στην ημι-δομημένη συνέντευξη εντός του Νομού Θεσσαλονίκης, σε γονείς που έχουν παιδιά με αναπηρία και αυτισμό. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν φανερώνουν ορισμένες απόπειρες βελτίωσης της προσβασιμότητας, που όμως δεν απέδωσαν αποτελεσματικά. Επίσης, κρίθηκε επιτακτική ανάγκη συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία και αυτισμό σε χώρους πολιτισμού, καθώς η επαφή τους με τον πολιτισμό συμβάλλει στην βελτίωση των ικανοτήτων τους.

Πλήρες Κείμενο: pdfΑπόψεις Γονέων Ατόμων με Αναπηρία (Νοητική Ανεπάρκεια –Αυτισμός) Προσβασιμότητας τους σε Πολιτιστικούς Χώρους. 933 KB