Επικοινωνία
Αναζήτηση

Αρχικη

Επιτροπες

Αρχειο Τευχων

Υποβολη Αρθρων

Αρχικη

Περίληψη

Η συνύπαρξη μαθητών που προέρχονται από διαφορετικά γλωσσικά και πολιτισμικά περιβάλλοντα αποτελεί, πλέον, την ισχύουσα πραγματικότητα στη σύγχρονη σχολική τάξη, είτε γίνεται λόγος για τα σχολεία της ημεδαπής, είτε πρόκειται για την ελληνόφωνη εκπαίδευση του εξωτερικού. Ειδικότερα, όταν πρόκειται για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης στο εξωτερικό, το διδακτικό υλικό και οι στόχοι των Αναλυτικών Προγραμμάτων που προτείνονται για τον εν λόγω σκοπό, χρήζουν ενίσχυσης και διαφοροποίησης από μέρους του/της εκπαιδευτικού ανάλογα το μαθητικό κοινό στο οποίο απευθύνεται και τις ιδιαίτερες συνθήκες στις οποίες καλείται να διδάξει. Υπό το πρίσμα αυτό, στο παρόν άρθρο επιχειρείται η παρουσίαση μίας διδακτικής πρότασηςμε θέμα το ποίημα «Η ποδηλάτισσα» του Οδυσσέα Ελύτη. Ο σχεδιασμός τηςεν λόγω πρότασης βασίστηκε στη Δραστηριοκεντρική Εκμάθηση, προσέγγιση για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης ενώ παράλληλα αξιοποιεί στρατηγικές από την εκπαιδευτική φιλοσοφία της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας. Η πρόταση εφαρμόστηκε στο πλαίσιο δειγματικής διδασκαλίας σε μαθητές Τρίτης Δημοτικού που διδάσκονται την Ελληνική ως Γ2/ΞΓ σε δίγλωσσο μειονοτικό δημοτικό σχολείο της Κωνσταντινούπολης. Στόχος του άρθρου είναι η ανάδειξη της σημασίας της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας σε συνδυασμό με την αξιοποίηση σύγχρονων μεθόδων και μέσων για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως Γ2/ΞΓ και η εφαρμογή της σε τάξεις όπου συνυπάρχουν μαθητές με διαφορετικό επίπεδο γλωσσομάθειας.

Πλήρες Κείμενο: pdfΔιαφοροποιημένο διδακτικό σενάριο στη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης αξιοποιώντας το ποίημα «Η ποδηλάτισσα» του Οδυσσέα Ελύτη 910 KB